Ochrona danych

Cookies

Obecne ustawienie:
  • Niezbędne pliki cookie
Na tej stronie używamy technicznie niezbędnych plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Ok
Więcej informacji można znaleźć na stronach Impressum i Ochrona danych.

 

1. Nazwa i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie oraz inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie

Ta informacja dotycząca ochrony danych odnosi się do przetwarzania danych przez:

 

Odpowiedzialny:

Hauser Maschinen e.K.

Gewerbegebiet 2

06779 Raguhn-Jessnitz

Niemcy

 

E-mail: info@hauser-maschinen.de

Telefon: +49 (0) 34906-3228-0

Faks: +49 (0) 34906-3228-28

 

2. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

 

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.hauser-maschinen.de informacje są automatycznie przesyłane do serwera naszej strony internetowej przez używane na Twoim urządzeniu przeglądarki. Te informacje są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są gromadzone bez Twojego udziału i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 

Adres IP komputera, który złożył zapytanie,

Data i godzina dostępu,

Nazwa i adres URL pobranego pliku,

Strona internetowa, z której został dokonany dostęp (adres URL strony referencyjnej),

Używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Twojego komputera oraz nazwa Twojego dostawcy usług dostępu do internetu.

Wymienione dane są przetwarzane przez nas w celu:

 

Zapewnienia płynnego nawiązywania połączenia z naszą stroną internetową,

Zapewnienia wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,

Analizowania bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz

w celach administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem wynikającym z wyżej wymienionych celów zbierania danych jest zapewnienie funkcjonalności strony bez wyciągania wniosków co do Twojej tożsamości na ich podstawie.

 

Dodatkowo stosujemy pliki cookie oraz usługi analizy podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punktach 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

 

b) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

 

W przypadku pytań różnego rodzaju udostępniamy możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. W tym celu wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy mogli zidentyfikować autora zapytania i odpowiedzieć na nie. Dodatkowe informacje mogą być podawane dobrowolnie.

 

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

Dane osobowe zbierane przez nas podczas korzystania z formularza kontaktowego są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojego zapytania.

 

3. Udostępnianie danych

Twoje osobiste dane nie są przekazywane osobom trzecim w innych celach niż wymienione poniżej.

 

Przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 

Wyraziłeś na to wyraźną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekazanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie ma podstaw do przypuszczenia, że masz nadrzędnego prawnie chronionego interesu nieujawnienia danych, przekazanie jest wymagane na podstawie prawnie obowiązującego przepisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub jest to dopuszczalne na podstawie prawa i niezbędne do realizacji stosunków umownych z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

4. Pliki cookie

Na naszej stronie stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki, które automatycznie tworzy i przechowuje przeglądarka na Twoim urządzeniu (komputer, tablet, smartphone itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie nie powodują szkód na Twoim urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

 

W plikach cookie przechowywane są informacje związane z danym urządzeniem. Jednakże nie oznacza to, że uzyskujemy w ten sposób bezpośrednią identyfikację Twojej tożsamości.

 

Wykorzystanie plików cookie służy z jednej strony do ułatwienia korzystania z naszej oferty. Używamy tzw. plików cookie sesyjnych, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony, pliki te są automatycznie usuwane.

 

Ponadto używamy tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji użyteczności, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony okres czasu. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, automatycznie rozpoznajemy, że już nas odwiedziłeś i jakie wprowadzone zostały przez Ciebie dane i ustawienia, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać.

 

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej i do oceny i optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że już nas odwiedziłeś, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę. Pliki cookie te są automatycznie usuwane po określonym czasie.

 

Przetwarzanie danych w plikach cookie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów stron trzecich, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Jednak możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie przechowywała plików cookie na Twoim komputerze lub zawsze wyświetlała ostrzeżenie przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak pełne wyłączenie plików cookie może spowodować, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

5. Narzędzia do analizy

a) Narzędzia śledzenia

 

Następujące działania śledzenia, które są wymienione poniżej i stosowane przez nas, są wykonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Działania śledzenia mają na celu dostosowanie naszej strony do Twoich potrzeb i ciągłe jej ulepszanie. Ponadto używamy działań śledzenia w celu statystycznego gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej strony i oceny oraz optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Interesy te są uzasadnione zgodnie z wymienionym przepisem.

 

Cel przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

 

b) Google Analytics

 

W celu dostosowania strony do Twoich potrzeb i ciągłej optymalizacji naszych stron używamy Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej: „Google“). W tym celu tworzone są pseudonimowe profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny, takie jak:

 

Typ i wersja przeglądarki,

System operacyjny,

Adres URL strony, z której pochodził użytkownik (poprzednia strona),

Nazwa hosta komputera żądającego dostępu (adres IP),

Czas żądania serwera,

są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z internetu w celach badań rynkowych i dostosowania tych stron internetowych do potrzeb. Te informacje mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na nasze zlecenie. W żadnym przypadku Twoje adresy IP nie są łączone z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, dzięki czemu nie można ich przypisać (maskowanie IP).

 

Możesz zablokować instalację plików cookie poprzez odpowiednie skonfigurowanie oprogramowania przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny będą w pełni dostępne.

 

Dodatkowo, możesz zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania z witryny (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki, dostępny pod adresem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

 

Alternatywnie, w przypadku przeglądarek na urządzenia mobilne, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Ustawi on plik cookie opt-out, który uniemożliwia przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli wyczyścisz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie opt-out.

 

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

 

c) Śledzenie konwersji Google Adwords

 

W celu statystycznego gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej strony i optymalizacji naszej witryny stosujemy również narzędzie Google Conversion Tracking. W tym celu Google Adwords umieszcza plik cookie (patrz punkt 4) na Twoim komputerze, jeśli dotarłeś na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google.

 

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Adwords i plik cookie nie wygaśnie, Google i klient będą w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na tę stronę.

 

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów Adwords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci Adwords otrzymują ogólną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację osobistą użytkowników.

 

Jeśli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia, możesz również odrzucić ustawienie pliku cookie wymaganego do tego celu, na przykład poprzez ustawienie przeglądarki w tryb blokowania plików cookie lub wyłączając pliki cookie dla śledzenia konwersji przez ustawienie blokady plików cookie z domeny "www.googleadservices.com". Polityka prywatności Google dotycząca śledzenia konwersji jest dostępna tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa:

 

zgodnie z art. 15 RODO, żądanie od nas informacji na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacjach o źródle danych, jeśli nie zostały zebrane od Ciebie, oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz w miarę możliwości istotnych informacji o szczegółach takiego przetwarzania; zgodnie z art. 16 RODO, żądanie niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych Twoich danych osobowych przechowywanych u nas; zgodnie z art. 17 RODO, żądanie usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych u nas, jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do spełnienia obowiązku prawnego, z przyczyn o charakterze publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; zgodnie z art. 18 RODO, żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, a my już ich nie potrzebujemy, lub jeżeli zgodnie z art. 21 RODO wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania; zgodnie z art. 20 RODO, otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś lub żądanie przesłania tych danych innemu administratorowi danych; zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, wycofanie udzielonej nam wcześniej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, którego dokonano przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Zwykle możesz skontaktować się z organem nadzorczym w Twoim kraju zamieszkania, miejscu pracy lub siedzibie naszej firmy.

 

7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które będziemy realizować bez podawania szczególnych przyczyn.

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do wycofania zgody lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres info@hauser-maschinen.de.

 

8. Bezpieczeństwo danych

W trakcie korzystania z naszej strony internetowej stosujemy powszechnie stosowaną technologię SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym dostępnym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, używamy technologii 128-bitowej v3. Możesz rozpoznać, czy pojedyncza strona naszej witryny jest przesyłana w sposób zaszyfrowany po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki w dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki.

 

W przeciwnym razie stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed przypadkowym lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, przypadkową lub celową manipulacją, utratą lub zniszczeniem. Nasze środki bezpieczeństwa są systematycznie doskonalone zgodnie z postępem technologicznym.

 

9. Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i obowiązuje od czerwiec 2023 r.

 

 

statistix?action=img