Zrównoważony rozwój

Używane maszyny: zrównoważona alternatywa dla nowych maszyn

Kwestie zrównoważonego rozwoju stają się coraz bardziej istotne w dzisiejszym świecie. Wykorzystanie używanych maszyn oferuje wiele możliwości przyczynienia się do osiągnięcia tego celu:

kreislauf.svg

Wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Wykorzystanie używanych maszyn to podstawowy aspekt modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Długie użytkowanie maszyn tworzy zamknięty obieg, w którym zasoby są wielokrotnie wykorzystywane i przetwarzane.

ressourcen.svg

Oszczędzanie zasobów

Produkcja nowych maszyn wymaga dużej ilości zasobów, takich jak energia, woda i surowce. Wykorzystanie używanych maszyn pomaga chronić te zasoby, przedłużając żywotność istniejących maszyn.

co2.svg

Zmniejszony ślad węglowy

Produkcja nowych maszyn wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Z kolei wykorzystanie używanych maszyn pomaga zmniejszyć ślad węglowy, ponieważ wymaga mniejszej produkcji nowych maszyn.

abfall.svg

Unikanie odpadów / Recykling materiałów

Ponowne wykorzystanie używanych maszyn pozwala uniknąć wyrzucania wciąż użytecznych materiałów i zasobów. Dodatkowym efektem jest oszczędność energii potrzebnej do utylizacji wycofanych z użytku maszyn.

 

content_bienen_x2.jpg
content_schafe_x2.jpg

Zrównoważony rozwój w naszej lokalizacji w Raguhn-Jessnitz, Niemcy

Żyjemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego korzystamy z ekologicznej energii od Naturstrom. Dzięki temu zmniejszamy nasz ślad węglowy i znacznie poprawiamy bilans klimatyczny. To dobre uczucie - dobre dla nas i dobre dla środowiska.

Hauser Maschinen wykracza poza typowe działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Przykładowo zamiast korzystać z kosiarek spalinowych, pozwalamy owcom naszego lokalnego weterynarza paść się na naszym terenie. To pozwala zaoszczędzić paliwo do kosiarki i wspiera różnorodność flory i fauny. Ponadto, na naszym terenie utrzymujemy 60 uli pszczelich, przyczyniając się do ochrony i przetrwania tych ważnych dla nas wszystkich owadów.

Zaangażowanie społeczne

Jesteśmy świadomi naszej społecznej odpowiedzialności. Dlatego regularnie dokonujemy darowizn lokalnym organizacjom charytatywnym, skupiającym się na wsparciu działań na rzecz młodzieży, takich jak sport, edukacja i sztuka.

Dodatkowo, Hauser Maschinen finansowo angażuje się w działalność stowarzyszenia Peduli Anak, które pomaga dzieciom na wyspie Lombok w Indonezji. Stowarzyszenie zostało wybrane po tym, jak rodzina Hauser osobiście i na własne oczy uświadomiła sobie potrzeby wsparcia podczas silnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce na wyspie w 2018 roku. Nasze prywatne wsparcie zostało wzmocnione działaniami podejmowanymi przez naszą firmę.

naturstrom.jpg
peduli-2.jpg
statistix?action=img