Brevetti ATM 15 automatyczna maszyna typu duplex do inspekcji strzykawek

Brevetti ATM 15 duplex (2 moduły) automatyczna maszyna do inspekcji napełnionych strzykawek, obecnie nastawiona na strzykawki średnicy 10,85mm (długa i krótka igła), wydajność do 133/min na moduł (łącznie 266/min). Każdy moduł jest zaopatrzony w 6 stacji kontrolujących tłok, cząsteczki odblaskowe, wysokość napełnienia i pozycję tłoka, pokrycie igły, cząsteczki nieodblaskowe, dodatkowo miernik mętności. Każdy moduł ma 3 kanały wyrzucające oraz przejścia. Pierwszy moduł to ATM15 SX, rok produkcji 2008, drugi moduł to ATM15 DX, rok produkcji 2007. Oba moduły zarządzane są jednym panelem kontrolnym.
Brevetti ATM 15 automatyczna maszyna typ... 1
Brevetti ATM 15 automatyczna maszyna typ... 2
To embed and play the video, please click here.

Please note Youtube's privacy policy.
statistix?action=img